Odbori

PROGRAMSKI ODBOR

 • doc. dr. sc. Agneza Aleksijević, v. pred., Hrvatska
 • doc. dr. sc. Žarko Bakran, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. v. š., Hrvatska
 • doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, Hrvatska
 • dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred. Hrvatska
 • Tomislav Čengić, dr. med. , Hrvatska
 • prof. dr. sc. Ines Drenjančević, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, Hrvatska
 • dr. sc. Slavica Janković, v. pred., Hrvatska
 • prof. dr. sc. Daniela Malnar, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Mile Marinčić, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Miroslav Milankov, Srbija
 • prof. dr. sc. Dragan Mirkov, Srbija
 • doc. dr. sc. Saša Missoni, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Mirsad Muftić, Bosna i Hercegovina
 • dr. sc. Nebojša Nešić, prof. v. š., Hrvatska
 • prof. dr. sc. Dragan Primorac, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Krešimir Rotim, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Osman Sinanović, Bosna i Hercegovina
 • prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, Hrvatska
 • dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., Hrvatska
 • doc. dr. sc. Nevenka Kregar Velikonja, Slovenija

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., dekan – predsjednik Organizacijskog odbora
 • doc. dr. sc. Mile Marinčić v. pred., dekan Visoke škole Ivanić – Grad
 • mr. sc. Darija Ivanković, v. pred., prodekanica za nastavu i studente
 • dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š., prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom
 • doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, pred., savjetnica za nastavu i studente Visoke škole Ivanić – Grad
 • dr. sc. Slavica Janković, v. pred., pročelnica Odjela za zdravstvene studije
 • dr. sc. Nebojša Nešić, prof. v. š.
 • dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.
 • Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
 • Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
 • Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.
 • Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

TAJNICE SKUPA:

 • Erna Davidović Cvetko
 • Stjepan Jelica
 • Slavica Janković

Kontakt: physiotherapy@vevu.hr