Odbori

PROGRAMSKI ODBOR

 • prof. dr. sc. Noel Cameron, Velika Britanija
 • prof. dr. sc. Dragan Primorac, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Ines Drenjančević, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Dragan Mirkov, Srbija
 • doc. dr. sc. Žarko Bakran, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Gordana Bujišić, prof. v. š., Hrvatska
 • doc. dr. sc. Saša Missoni, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Miroslav Milankov, Srbija
 • prof. dr. sc. Mirsad Muftić, Bosna i Hercegovina
 • prof. dr. sc. Osman Sinanović, Bosna i Hercegovina
 • doc. dr. sc. Mile Marinčić, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, v. pred., Hrvatska
 • dr. sc. Agneza Aleksijević v. pred., Hrvatska
 • doc. dr. sc. Nevenka Kregar Velikonja, Slovenija
 • prof. dr. sc. Amra Macić Džanković, Bosna i Hercegovina
 • prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, Hrvatska
 • dr. sc. Željko Sudarić, v. pred., Hrvatska
 • dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred., Hrvatska
 • dr. sc. Nebojša Nešić, prof. v. š., Hrvatska
 • dr. sc. Slavica Janković, v. pred., Hrvatska

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • dr. sc. Željko Sudarić, v. pred., dekan – predsjednik Organizacijskog odbora
 • mr. sc. Darija Ivanković, v. pred., prodekanica za nastavu i studente
 • dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š., prodekan za poslovanje i suradnju sa gospodarstvom
 • dr. sc. Slavica Janković, v. pred., pročelnica Odjela za zdravstvene studije
 • dr. sc. Nebojša Nešić, prof. v. š.
 • doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, v. pred.
 • dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.
 • Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
 • Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
 • Mateja Znika, mag. physioth., v. pred
 • Vesna Šeper, master in sports medicine and physicotherapy, v. pred.

 

TAJNICE SKUPA:
Iva Šklempe Kokić
Slavica Janković

Kontakt: physiotherapy@vevu.hr