VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva poziva Vas na:

5. Međunarodni znanstveno-stručni skup “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu”

koji će se održati 24. i 25. listopada 2019. godine u Vukovaru

Hrvatska komora fizioterapeuta bodovala je skup s 12 bodova za aktivne sudionike te 8 bodova za ostale sudionike.